God innovasjonsledelse: - Ulike roller i ulike faser

Helse og omsorg i plan Innovasjonsledelse - hvordan skape rom for innovasjon, og hvordan gjøre innovasjoner til etablert praksis