Styremøte i Universitetsstyret - 19. juni 2018 - del II (starter 12.30)