Innovasjons- og strategiprosesser - virkemidler for innovasjonsledelse?

Helse og omsorg i plan Innovasjonsledelse - hvordan skape rom for innovasjon, og hvordan gjøre innovasjoner til etablert praksis