Refleksjoner fra dagen med et studentblikk - og tanker om fremtiden