NOKUT konferansen 2015 - kl. 13:45 - 17:00

Utdanningsledelse for kvalitetsutvikling i studiene