Kunstneriske dialoger i artistiske prosesser

Septentrio Reports Nr 4 (2019), https://doi.org/10.7557/7.4850